calendar_month 22/11/2022 - 16:36:21 visibility 128

Đá me Chân Ý

Đá me Chân Ý
Đá me chân ý là sản phẩm đá me . dùng 2 muỗng đá me , 1 muỗng nước và chỉ cần đá vào nữa là có thể dùng được . Hạn dùng 1 năm kể từ ngày sản xuất . Khối lượng 500gr .
feed Nhà cung cấp
1.
2.
Default information