calendar_month 18/11/2022 - 12:01:48 visibility 103

Đông trùng hạ thảo khô

Đông trùng hạ thảo khô
Nấm đông trùng hạ thảo (Ophiocordyceps sinensis hay còn gọi là Cordyceps sinensis) là một loại nấm dược liệu có phân bố rất hạn chế trong tự nhiên và được nuôi trồng trong điều kiện hoang dã, loài nấm này hiện tại vẫn chưa được nuôi trồng thành công trong môi trường nhân tạo, do đó sản lượng nấm thu được không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường.
feed Nhà cung cấp
1.
2.
Default information